Streda 6.7.2022
sk
Patrik, Patrícia
cz
Den upálení mistra Jana Husa

Náhľady na ľudskú sexualitu sa počas histórie, pravdaže, menili. Dnes už vieme, že odlišná sexualita je bežná a pozorovateľná dokonca aj u niektorých zvierat. Psychológovia a sexuológovia vnímajú ľudskú sexualitu ako pomerne komplexnú tému, ktorá ale (žiaľ) stále vyvoláva predsudky či rovno nenávisť.

Odlišná sexuálna orientácia však nie je ničím zvláštnym či neobvyklým, naopak, je úplne normálna. Mnohí ľudia si myslia, že orientácie, ako homosexualita, bisexualita či asexualita, sú len „výstrelkom“ modernej doby, to je ale veľmi mylná predstava. V skutočnosti sa s nimi stretávame už od počiatku ľudstva, vo všetkých civilizáciách na svete.

Líši sa len prístup k nim. Vieme, že najmä náboženské organizácie sa na odlišnú sexualitu pozerajú ako na niečo hriešne či dokonca zvrátené. Inkvizícia v minulosti okrem údajných čarodejníc upaľovala aj gayov či lesby, nehovoriac už o dobách, keď sa homosexuálny styk trestal väzením (čo ešte nebolo tak dávno).

Shutterstock

Žiaľ, ešte aj dnes z úst (nielen) cirkevných predstaviteľov či politikov počúvame nenávistné výkriky na adresu ľudí s odlišnou orientáciou. V mnohých islamských krajinách či v Afrike je navyše homosexualita brutálne popieraná a trestaná žalárom alebo dokonca smrťou.

Ako sa ale k rôznym sexuálnym orientáciám stavali antické impériá či domorodé národy Ameriky, ktoré neboli ovplyvnené kresťanstvom ani islamom? Ich postoje možno ľudí prekvapia. Bližšie sa na ne pozrieme práve v tomto článku.

Staroveký Egypt

V dobách staroveku nebola homosexualita v prípade väčšiny civilizácií ničím amorálnym ani trestným. V antike, pravdaže, označenie „homosexualita“ (či „bisexualita“) neexistovalo, s týmto termínom sa prvýkrát stretávame až koncom 19. storočia. Homosexuálne prejavy ale nájdeme prakticky v každej civilizácii. Výnimkou nie je ani staroveký Egypt. Homosexuálne výjavy našli archeológovia na maľbách v hrobkách či na rôznych zvitkoch. 

Jon Bodsworth/Wikimedia Commons (https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in_ancient_Egypt#/media/File:Mastaba_of_Niankhkhum_and_Khnumhotep_embrace.jpg)

Je ale pravdou, že historici sa nedokážu presne zhodnúť na tom, aký bol spoločenský postoj voči odlišnej sexuálnej orientácii. Podľa dostupných záznamov sa zdá, že starovekí Egypťania bezpochyby homosexualitu poznali a tolerovali ju. V historických dokumentoch sa nedočítame nič o tom, že by Egypťania odlišnú sexualitu kriminalizovali, trestali alebo považovali za amorálnu.

Niektorí historici poznamenali, že Egypťania síce homosexualitu nepovažovali za obzvlášť pozitívny jav, ale v zásade proti nej nič nemali. Na druhej strane, v takom Babylone bola homosexualita trestná. Kto sa jej dopustil, bol za trest vykastrovaný.

Antické Grécko

Čo sa týka antického Grécka, vieme si urobiť presnejší obrázok. Je doložené, že pre Grékov boli sexuálne vzťahy so ženami aj s mužmi úplne bežnou súčasťou života. Dokonca aj bohovia z ich mýtov sú líčení ako bisexuálni (napr. taký Zeus mal množstvo mileniek aj milencov). Nikto sa nad tým nepozastavoval a ani nebol dôvod, aby pre podobné správanie vzniklo nejaké „špeciálne“ pomenovanie.

Ľudia síce žili v manželstve, ale radi vyhľadávali aj spoločnosť rovnakého pohlavia. Obzvlášť rozšírené boli vzťahy medzi staršími a mladšími mužmi. Gréci verili, že podobnými romantickými a sexuálnymi vzťahmi sa kultivuje a posilňuje mužnosť. V starovekej Sparte sa dokonca podľa zákonov „muž, ktorý nemá priateľa v posteli,“ nemohol považovať za poriadneho občana.

Profimedia

Čo sa týka žien, nemáme dostatočné informácie o tom, nakoľko boli takéto vzťahy rozšírené. Ale prípad slávnej poetky Sapfo jednoznačne dokazuje, že k nim dochádzalo. Sapfo žila na ostrove Lesbos (z jeho názvu neskôr bolo odvodené slovo „lesba“) spolu so ženami, ktoré sa na ňom pripravovali na vstup do manželstva. V jej básňach nájdeme veľa chválospevov na lásku s mužmi, ale aj so ženami. Išlo o vyjadrenie citov samotnej Sapfo, ktorá sa zamilovala do jednej zo svojich študentiek.

Homosexuálne motívy či témy sa objavujú v dielach mnohých filozofov a umelcov tej doby. Za zmienku stoja spisy Herodota, Platóna či Xenofóna. Viacerí filozofi a umelci boli známi tým, že okrem vzťahov so ženami mali styky aj s mužmi či mladými chlapcami v tínedžerskom veku (týka sa to napríklad aj Sokrata). Slávny Homérov epos Ílias dokonca obsahuje náznaky, že vojvodca Achilles bol zamilovaný do svojho priateľa Patrokla.

Antický Rím

S homosexualitou či bisexualitou sa ľudia stretávali aj v starovekom Ríme. Išlo o patriarchálnu spoločnosť, ktorá dávala mužom mnoho slobôd. Ak chceli, mohli mať vzťahy s ďalšími mužmi. Aj v prípade Ríma (podobne ako v Grécku) boli podobné styky v spoločnosti rozšírené, bežné a pestovali ich mnohí rímski cisári, ako napríklad Hadrián, Nero či Caligula. Hadriánov milenec Antinoos sa po svojej smrti dokonca stal akousi náboženskou ikonou. Hadrián na jeho počesť vztýčil mnoho sôch, okolo ktorých sa na jeho príkaz vykonávali rôzne obrady.

Profimedia

Známymi sú aj sexuálne orgie, ku ktorým dochádzalo na počesť boha Bakcha (preto sa nazývajú aj bakchanálie). Zúčastňovali sa ich muži aj ženy. Homosexualita sa objavovala aj vo vojenských radoch, kde bola rovnako tolerovaná. Najčastejšie boli vzťahy medzi staršími a mladšími vojakmi.

Podobne ako v prípade Grécka, ani v Ríme nie sú úplne dobre zdokumentované lesbické vzťahy. Hoci bola rímska spoločnosť patriarchálna, ženám nebolo zakazované vyhľadávať vzťahy s inými ženami. Predpokladá sa, že k nim dochádzalo (napr. v prípade spomínaných bakchanálií), ale v oveľa menšom meradle. Na základe štúdia rôznych papyrusových zvitkov sa však zistilo, že vo viacerých rímskych provinciách existovali ženy, ktoré žili s inými ženami. Konkrétnejšie údaje ale nie sú dostupné.

Profimedia

Pôvodní obyvatelia Ameriky

V prípade pôvodných obyvateľov Ameriky boli postoje k sexualite či odlišným orientáciám rôznorodé. Rozličné kmene mali vlastné tradície a vlastné predstavy o sexe a o tom, čo je „správne“ či „prirodzené“. Dá sa ale povedať, že väčšina indiánskych kmeňov považovala homosexualitu za pozitívnu a gayovia či lesby mali v kmeni často významné postavenie (nezriedka náboženského charakteru).

Uznávaná medzi nimi bola aj bisexualita, ale aj transsexualita. V prípade transsexuálov indiáni verili, že v danom človeku prebývajú dvaja duchovia (mužský a ženský). Termín „two-spirit“ (dvojitý duch) sa ale začal používať až počiatkom 90. rokov 20. storočia. Títo ľudia sa často obliekali do šiat príslušníkov opačného pohlavia a zastávali tiež ich úlohy v kmeni. Ostatní členovia ich navyše chovali vo veľkej úcte. Niektoré kmene uznávali dokonca až sedem či osem rôznych pohlaví.

Profimedia

Mnohé domorodé kmene si homosexuálny styk spájali s rôznymi rituálmi. Vyskytoval sa napríklad pri viacerých ich tancoch, ktorými si chceli nakloniť duchov a zaistiť úspešný lov či úrodu. Pozitívne sa k homosexualite, bisexualite či transsexualite stavali aj domorodé kmene v Latinskej Amerike alebo v Brazílii.

Keď prišli s domorodcami do kontaktu kolonizátori z kresťanskej Európy, boli zhrození „odpornou a amorálnou sodomiou“ týchto kmeňov. Mnoho indiánov, ktorí boli gayovia, transsexuáli či pestovali podobné styky, bolo popravených. Kolonizátori si dali za úlohu úplne ich vykynožiť, keďže ich činy považovali za zvrátené.

Najčastejšie ich ako hriešnikov a kacírov upálili na hranici, ale známe sú aj prípady, keď ich kolonizátori zastrelili či nechali roztrhať psami. Domorodé tradície a pohľady na odlišnú sexualitu ale vo viacerých kmeňoch pretrvali dodnes, a to aj napriek agresívnej snahe kresťanstva vymazať ich z povrchu zeme.

Profimedia

Ako hodnotíš tento článok?

Dušan Šutarík
Na EMEFKA píšem najmä o filmoch a seriáloch, ale cudzie mi nie sú ani články z oblasti krimi, záhad, umenia, vedy, zaujímavosti z histórie a vlastne všetkého, čo má potenciál zaujať čitateľa a rozšíriť jeho obzory. Zameriavam sa aj na písanie článkov s virálnym potenciálom
Najčítanejšie
Podobné

Pridaj svoj komentár

Komentáre 0

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Anketa dňa
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max 15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max 5mb
    *dané pole je potrebné vyplniť