Tlačidlo na zatvorenie okna potvrdenia platby
Tvoje predplatné bolo aktivované
Pondelok 28.11.2022
sk
Henrieta
cz
René
, Renée

Ako prenasledovanie čarodejníc či hon na čarodejnice sa označuje cirkevno-svetský boj proti bosorkám a vykonávateľom čiernej mágie. Kvôli týmto hlúpym a nebezpečným poverám zaplatili životom státisíce nevinných ľudí, hlavne žien. Odhaduje sa, že obetí mohlo byť až 500-tisíc. O čarodejníckych procesoch ako takých sme ti na EMEFKA priniesli aj samostatný článok. V ďalšom článku sme sa zase venovali neslávne známym procesom vo Velkých Losinách na Šumpersku v Česku.

Fanatické besnenie a upaľovanie nevinných ale, žiaľ, neobišlo ani územie Slovenska.

Spočiatku mierne tresty

Čarodejnícke procesy na území Slovenska (či Česka) sa síce vyskytovali už v 11. storočí, ale treba jedným dychom dodať, že boli skôr výnimkou ako pravidlom. To ale neznamená, že k podobnej perzekúcii domnelých bosoriek nedochádzalo.

Zaujímavé však je, že v očiach ľudí nemali bosorky vždy len negatívnu rolu. Podľa všetkého sa verilo, že im môžu aj pomôcť. Tresty boli tiež relatívne mierne. Za čarodejníctvo napríklad neexistoval trest smrti. Namiesto neho sa bosorke uložil trest pokánia. Ak bola žena ako bosorka odsúdená aj druhýkrát, postihol ju prísnejší trest, vrátane vypálenia kríža na čelo či inde na telo. Uhorský kráľ Koloman ale napríklad všetky tresty za čarodejníctvo zrušil, pretože podľa jeho názoru žiadne bosorky neexistovali.

János Thuróczy – Chronica Hungarorum/Wikimedia Commons (https://sk.wikipedia.org/wiki/Koloman_(Uhorsko)#/media/S%C3%BAbor:Coloman_(Chronica_Hungarorum).jpg)

Prvá popravená

Skutočne kruté čarodejnícke procesy dorazili na Slovensko počiatkom 16. storočia. V porovnaní so zvyškom Európy však bolo prípadov málo. Svätá inkvizícia na Slovensku neexistovala, čarodejnícke procesy tak mala na starosti svetská moc, ako zemepanské či stoličné súdy. Počas dvoch storočí došlo na území Uhorska k 554 prípadom čarodejníctva, pričom na popravisku skončilo 403 ľudí.

Vzhľadom na to, že z niektorých procesov sa stratili súdne zápisy či celé kroniky, je možné, že toto číslo mohlo byť aj vyššie. Čo sa týka priamo Slovenska, povery a viera v mágiu, čarodejníctvo a démonov bola veľmi rozšírená. Úplne prvý dochovaný záznam o procese s čarodejnicou pochádza z roku 1506. Došlo k nemu v mestečku Štítnik. Meno bosorky bolo Maxinka, nič bližšie však o nej nevieme. Uvádza sa len toľko, že kat dostal za jej popravu odmenu 9 zlatých.

Profimedia

Očistný plameň

V roku 1517 došlo k ďalším procesom s dvomi ženami v Košiciach. Obe obvinené boli mučené, podrobili sa takzvanému ordálu vodou. Ten spočíval v tom, že zviazaná žena sa ponorila do hlbokej vody (najčastejšie do rieky), a ak sa jej podarilo vyplávať na hladinu, bola uznaná ako čarodejnica. Ak sa jej to nepodarilo a ona sa topila, malo to značiť jej nevinu.

Obvinení boli do vody ponáraní aj na päť minút. Ordál vodou sa používal hlavne v západnej Európe, ale cirkevné úrady ho odmietali uznať ako legálny. Na našom území sa využíval len veľmi zriedkavo. V prípade obvinených z Košíc ale boli sudcovia po vodnom ordále evidentne presvedčení o ich nevine, keďže nad nimi nevyniesli rozsudky smrti.

Následne niekoľko desaťročí k procesom nedochádzalo. S novou intenzitou prepukli až v roku 1574, keď bolo upálených niekoľko žien. Treba ale dodať, že nie všetky procesy končili rozsudkom smrti. Známy je prípad obvinenej z Komárna, ktorá na svoju obhajobu dokázala predvolať predpísaných 25 svedkov. Tí pred súdom svedčili v jej prospech a dotyčná žena vyviazla bez trestu.

Profimedia

Prvá bosorka z Prešporka

Procesy sa nevyhli ani Bratislave (vtedy Prešporku). Vôbec prvou čarodejnicou, ktorá bola v Prešporku odsúdená, bola 30-ročná Agatha Toott Borlobaschin. Udala ju manželka miestneho mäsiara a obvinila ju z čarodejníctva a vraždy. Zdá sa, že pohnútkou tejto ženy bola pomsta. Jej manžela totiž choroba priviedla do hrobu, jeho mäsiarstvo neprosperovalo a mäso sa začínalo kaziť. Jeho vdova tak zo všetkých týchto nešťastných udalostí obvinila práve Agathu.

Medzi ďalšie skutky, ktorých sa Agatha mala dopustiť, patrili orgie so Satanom a démonmi, lietanie na metle a škodenie iným ľuďom. Pripisovalo sa jej aj oslepnutie inej ženy. To mala vykonať tak, že ropuche zašila oko ihlou a vlasom. Hoci Agatha odmietala vinu, počas krutého mučenia napokon všetko priznala. Bola odsúdená na trest smrti upálením a 24. mája 1602 zhorela na hranici na rozhraní Župného a Hurbanovho námestia. Na tomto mieste môžeš nájsť aj jej pamätnú tabuľu.

Profimedia

Procesy na južnom Slovensku

Hoci čarodejnice sa do hľadáčika úradov a súdov najčastejšie dostali tak, že ich proste niekto udal, nebolo to tak vždy. V roku 1629 sa žena z Bardejova dobrovoľne priznala, že sa snažila počarovať kravu svojho suseda, aby ju mohla na trhu lacno kúpiť. Obraňovala sa, že tým len chcela zabezpečiť obživu pre svojich šesť detí.

Súd ju napokon oslobodil, ale prikázal jej, aby navždy opustila mesto. Procesy prebiehali aj na južnom Slovensku, a to napríklad v mestách Komárno či Šamorín. V týchto prípadoch ale neboli obvinení vždy odsúdení na smrť. Už vyššie sme spomínali prípad ženy z Komárna, ktorá sa dokázala zachrániť, a podobných rozsudkov by sme našli viac.

Profimedia

Je známy aj prípad jednej obžalovanej, ktorá sa odmietala priznať aj počas mučenia a napokon ju oslobodili. V kronikách sa ale nachádzajú aj záznamy o procesoch, pri ktorých sa dôkazy zdali byť nedostatočné a slabé, takže ako rozsudok sa väčšinou volila exkomunikácia z cirkvi či vyhnanie z mesta. V takom Šamoríne ale odsúdené podobné šťastie nemali. Procesy tam prebiehali v rokoch 1688 – 1692 a obvinených bolo celkovo až 11 žien, ktoré napokon aj popravili.

Procesy v Krupine

Medzi najkrutejšie a najznámejšie procesy, ktoré sa na území Slovenska odohrali, patria nepochybne tie v meste Krupina. Došlo k nim v rokoch 1662 – 1744 a dovedna bolo obvinených 49 ľudí. Úplne prvý proces však spadá už do roku 1620.

Práve vtedy bola obvinená Zuzana Semelínová, ktorú obchodník Andrej Kramer obvinil, že pomocou čiernej mágie zakliala jeho syna. Ten následne oslepol, ochrnul a nemohol ani jesť. Ako všetky obvinené, aj Semelínová najprv vinu odmietala, ale na mučidlách sa priznala.

William Powell Frith/Wikimedia Commons (https://en.wikipedia.org/wiki/Witch-hunt#/media/File:William_Powell_Frith_The_Witch_Trial.jpg)

Okrem toho udala aj dve ďalšie ženy a tvrdila, že sa s nimi premieňala na mačky, že spolu privolávali dažde, búrku a víchrice a ničili ľuďom obilie, vinice a ovocie. Priznala sa tiež k obcovaniu s diablom. Trojica žien si vypočula rozsudok smrti, tentokrát ale nebolo vykonané upálenie. Namiesto toho odsúdené kat sťal mečom.

V roku 1662 v Krupine našlo smrť na hranici ďalších 6 žien. V roku 1667 bola obvinená Žofia Kohútka. Tá mala patriť k bylinkárkam a jednej dedinčanke pomocou vývaru z rôznych byliniek pomohla uzdraviť chorú kravu. Okrem toho jej ale boli pripisované činy, ktorými škodila ostatným. Aj Žofiu pripravili o hlavu.

Požiar ako dielo čarodejníc

V roku 1675 Krupina vyhorela, čo nemohlo ostať bez následkov. Poverčiví dedinčania začali ničivý požiar pripisovať čarodejniciam a netrvalo dlho a padlo prvé obvinenie. Na mučidlách skončila Žofia Krištofíčka, ktorá udala mená ďalších žien. Spolu s nimi mala čarovať a ubližovať ľuďom magickou masťou. Dokázala tiež lietať a priznala sa k obcovaniu s diablom, ktorý jej údajne sľuboval bohatstvo.

Jedna z obvinených, nazývaná krivá Katruša, sa počas mučenia tiež priznala. V jej výpovedi môžeme čítať: Bábeľa nás zvádzala a do hostiny zvala. Vtedy prišiel jeden čert k nej, spytoval sa, či chceme byť medzi nimi. Sľuboval nám peniaze a dával nám na víno. Zaprisahal nás, že zaprieme Pána Boha všemohúceho a len v neho budeme veriť. Bábeli dal ten čert zástavníctvo a mňa posielal kravy dojiť, a to ako bielu mačku, Igaličku v podobe sivej mačky.

Profimedia

Krištofíčku v podobe mačky všakovakej srsti, aby chodila dáviť ľudí. Vtedy som ja sem i tam behala a nechala som jedno drevo vedľa svojho muža a on sa domnieval, že som to ja. Aj zimu sme spravili, keď vinice poziabli. V drevených kanvách sme ľad niesli a Bábeľa sedela na nich. Kravy sme dojili v každom dome večer. S Krištofíčkou diabol prebýval v podobe mládenca, a keď sme víno pili, ten čert vždycky vedľa Igaličky sedel.

Všetky obvinené upálili. Ďalší proces sa konal v roku 1675, keď sa pred súd postavilo osem žien. Jedna z nich menom Ráchel po mučení vypovedala takto: „Čo mám tajiť, striga som a diabol ku mne pri brezinách babinských pristúpil a mal oči ako päste a nohy kamenné. Každá striga má jedného pána a niektorý čert má i tri strigy.“ Aj Ráchel a ďalšie ženy skončili na hranici.

Koniec procesov

V plameňoch ale nekončili svoj život len ženy. Počas krupinských procesov bolo odsúdených aj niekoľko „strigôňov“, napríklad Paľo Slama či Gábor Kolomažník. Druhý menovaný však bol napokon oslobodený, hoci súd skúmal výpovede až 188 svedkov. Dôkazy ale neboli jednoznačné, takže Kolomažník popravený nebol.

Úplne posledný proces v Krupine, v ktorom padli rozsudky smrti, sa konal v roku 1741. Obvinené boli tri ženy: Anna Štibická, Judita Pelioniska a Doriša Koziarka. Všetky tri boli mučené, rozmliaždili im prsty, mučili ich španielskou čižmou, pálili sviečkami a sťahovali im predlaktia povrazom. Ženy sa napokon k činom priznali a boli upálené.

Profimedia

Procesy tým ale ešte neskončili. V roku 1744 sa pred súd dostala Anča Papuľka. V jej prípade však nedošlo k rozsudku smrti, udelili jej len telesný trest. Koniec krupinských procesov zároveň znamenal definitívny koniec postihovania čarodejníc v strednej Európe.

Celkovo bolo v krupinských procesoch upálených minimálne 42 žien (možno aj viac). Bilancia obetí na území Slovenska hovorí, že bolo popravených 150 – 250 ľudí, hoci ani toto číslo nemusí byť konečné (niektorí historici hovoria až o dvojnásobnom počte obetí).


Ako hodnotíš tento článok?

Dušan Šutarík
Na EMEFKA píšem najmä o filmoch a seriáloch, ale cudzie mi nie sú ani články z oblasti krimi, záhad, umenia, vedy, zaujímavosti z histórie a vlastne všetkého, čo má potenciál zaujať čitateľa a rozšíriť jeho obzory. Zameriavam sa aj na písanie článkov s virálnym potenciálom
Najčítanejšie
Podobné

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné
  vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max
   15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné
   vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max
    5mb
    *dané pole je potrebné
    vyplniť