Štvrtok 26.5.2022
sk
Dušan
cz
Filip

Environmentálna výchova bude na školách povinná

Žiaci sa budú učiť, ako aktívne prispievať k riešeniu klimatických problémov.


Environmentálne témy sa stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa budú učiť o tom, ako aktívne prispievať k riešeniu klimatických problémov.

Dôvodom má byť zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie. Zmena nastane po zavedení kurikulárnej reformy do praxe. Klimatické témy budú zahrnuté v predmetoch geografia, občianska náuka, chémia a biológia. Informoval o tom Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva v tlačovej správe.

Reforma základného vzdelávania so sebou prinesie aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty žiakov v oblasti ochrany životného prostredia. „Od memorovania prejdeme k zážitkovému vyučovaniu.

Shutterstock

Žiaci sa o ochrane prírody nebudú učiť naspamäť poučky, ale učitelia ich budú viesť k aktívnym riešeniam environmentálnych problémov. Žiaci sa teda v triede nielen oboznámia s informáciami, ale budú ich vedieť pochopiť a následne využiť. Je to spôsob, ako viesť novú generáciu k aktívnemu občianstvu, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili, že svojou činnosťou môžu mať výrazný vplyv na životné prostredie a budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Súčasťou vyučovania budú odborné diskusie medzi žiakmi, v ktorých bude základom reagovať na protiargumenty, aj o tom, či môže jednotlivec prispieť k zmierneniu klimatických zmien. Žiaci pritom budú vychádzať z vlastnej skúsenosti o odlesňovaní, globálnom otepľovaní, znečistení, ale aj z odborných článkov.

Zmeny v životnom prostredí majú podľa rezortu školstva dopad aj na psychiku mladých. Vzdelávanie na základných školách tak má viesť žiakov k aktívnemu občianstvu v tejto oblasti. Jedným z cieľov je, aby sa mladí ľudia vedeli zapájať do zlepšovania kvality životného prostredia. Prispieť to má k budovaniu ich psychickej odolnosti a schopnosti zvládať záťažové situácie.

„Vzdelávanie žiakov v environmentálnych témach je dôležitá súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu aj z pohľadu samotných mladých ľudí. Dôležité však je, aby si žiaci nielen osvojovali vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch, ale aj chápali ich globálne súvislosti a získali spôsobilosti aktívne ovplyvňovať stav životného prostredia vo svojom okolí a aj v širšom meradle,“ doplnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Shutterstock

Environmentálne vzdelávanie je aktuálne súčasťou prierezových tém a je na rozhodnutí školy, do akej miery ju do vzdelávacieho programu zapracuje. Z výsledkov prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky s názvom Čo vás v tej škole učia Analýza stavu formálneho environmentálneho vzdelávania na Slovensku, vyplýva, že slovenskí žiaci v medzinárodných porovnaniach dosahujú priemerné výsledky vo vedomostiach o environmentálnych témach, majú problémy s pochopením a vysvetlením globálnych problémov, ktoré si vyžadujú kritické myslenie.

Tiež si menej uvedomujú význam vlastného konania pri riešení environmentálnych problémov. Z prieskumu vyplýva, že environmentálna výchova bola súčasťou obsahu vyučovacích predmetov na 53 percentách základných škôl. Ako samostatný predmet bola na 5 percentách základných škôl. Zo zistení vyplynulo, že 77 percent gymnázií má environmentálnu výchovu zapracovanú ako súčasť obsahu predmetov. Aj z toho dôvodu bude obsah vzdelávania obohatený o aktuálne globálne výzvy.


Tagy:

Ako hodnotíš tento článok?

Pridaj svoj komentár

Komentáre 0

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Anketa dňa
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max 15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max 5mb
    *dané pole je potrebné vyplniť