Klenotníctvo prekvapilo Slovákov s poriadne odvážnou kampaňou!

Známa značka si na re­klam­ných vi­zu­áloch vô­bec ne­dáva ser­vítku pred ústa.

Zá­ložňa Breva, ktorá sa už pár ro­kov snaží zau­jať s pr­vo­plá­no­vou kam­pa­ňou po­lo­na­hých žien, má prav­de­po­dobne dosť veľ­kého kon­ku­renta na re­klam­nom trhu a možno čo­chvíľa aj na Rade pre re­klamu.

Je ním značka Kle­noty Au­rum, ktorá ak­tu­álne na Slo­vá­kov vy­tiahla na­ozaj „zau­jí­mavú“ kam­paň, v kto­rej si ne­dáva ser­vítku pred ústa. Na jed­nom z vi­zu­álov to­tiž mu­žov vy­zýva, aby as­poň raz ne­boli ko*oti a ko­nečne jej to kú­pili. Na bil­borde je pri tom zo­bra­zený ná­ra­mok s tex­tom, že ide o do­stupný lu­xus, ktorý majú len Kle­noty Au­rum.

Na ďal­šom vi­zu­ále značka slo­ven­skému mu­žovi od­ka­zuje, že vie, že to opäť pos*al. „Čím väčší prob­lém vy­ro­bíš, tým väčší ka­meň po­tre­bu­ješ. Roz­umieme si. U nás za naj­lep­šie ceny,“ vy­svet­ľuje značka.

Kam­paň si vši­mol aj por­tál Zo­mri, ktorý na svo­jom Fa­ce­bo­oku iro­nicky po­do­týka, že Pe­zi­nok má cel­kom zau­jí­mavé pú­tače.

Pezinok má celkom zaujímavé pútače #nophotoshop (Monika/Bogo)

Gepostet von Zomri am Donnerstag, 27. September 2018

Nie je to však pr­vý­krát, čo Kle­noty Au­rum prišli s od­váž­nou kam­pa­ňou. V mi­nu­losti značka pred­sta­vila päť mo­de­liek zo Slo­ven­ska a Česka v Evi­nom rú­chu. Aj na­priek tomu, že ženy na vi­zu­áloch boli sporo odeté, kam­paň ne­pô­so­bila vul­gárne. V tomto prí­pade by sa o tom dalo po­lemi­zo­vať.

Titulná fotka: pixabay.com, Klenoty Aurum

Reagujte!
Grr Grr
0
Grr
Fuuj Fuuj
2
Fuuj
Fňuk Fňuk
1
Fňuk
Jeej Jeej
2
Jeej
Uups Uups
1
Uups
Haha Haha
5
Haha
Woow Woow
0
Woow

Komentuj post a napíš, čo si o tom myslíš!

⬇️

Pridaj komentár

Pre odoslanie komentáru sa musíte prihlásiť. Ak ešte nemáte účet zaregistrujte sa.

Mrkni aj tento článok:
Šikovná ilustrátorka kreslí typické situácie zo života žien. Nájde sa v nich ozaj každá!

Prihlásiť sa

Nemáte účet?
Zaregistrovať sa

reset password

Späť na
Prihlásiť sa

Zaregistrovať sa

Prosím registrujte sa na emefka.sk

Späť na
Prihlásenie
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Dotazník
Príbeh
Zoznam
Meme
Video
Audio
Image

SLEDUJ EMEFKA

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

SLEDUJ NA INSTAGRAME