Tlačidlo na zatvorenie okna potvrdenia platby
Tvoje predplatné bolo aktivované
Pondelok 28.11.2022
sk
Henrieta
cz
René
, Renée

Pentagram či svastika. Známe symboly, ktoré mali kedysi úplne iný význam

Tie najznámejšie symboly mali často pôvodne úplne iný význam.


Ľudská kultúra je plná najrôznejších symbolov a znakov. Za všetky môžeme menovať známy znak mieru, pentagram či svastiku. Mnohé z týchto symbolov majú navyše dnes úplne iný význam než v minulosti a v období ich vzniku.

V tomto článku sa pozrieme na 10 známych symbolov, ktoré majú (či mali) v iných kultúrach úplne odlišný zmysel.

1. Svastika

Svastika alebo kríž s ohnutými, resp. zalomenými ramenami je starodávny symbol, ktorý sa spája s náboženskými obradmi. Svastika sa objavovala už v dobe neolitu a najstaršie nálezy spadajú do obdobia 5. tisícročia pred n. l.

Tento znak sa využíval a využíva v mnohých náboženstvách, hlavne v budhizme, hinduizme či džinizme. Nájdeme ho aj v zoroastrizme či v rituáloch kmeňov amerických indiánov. Pred nástupom kresťanstva sa svastika hojne využívala aj na území Európy.

Shutterstock

V širšom slova zmysle bola svastika považovaná za pozitívny symbol, ktorý prináša šťastie. Podľa objaviteľa mesta Trója Heinricha Schliemanna ide o indoeurópsky symbol, ktorý sa pre šťastie používal napríklad v emblémoch vojenských jednotiek, ale aj civilných organizácií či športových tímov.

Dnes je však svastika vnímaná ako symbol nacizmu. Nacisti na čele s Adolfom Hitlerom tento znak prevzali a považovali ho za symbol árijskej rasy. Používanie svastiky je dnes vnímané ako vyjadrenie sympatií pre nacistickú ideológiu a pravicový extrémizmus. V mnohých krajinách je tak svastika zakázaná.

2. Ichthys

Ichthys je grécky výraz pre rybu. Ide o jednoduchý symbol, ktorý sa zvykne nazývať aj Ježišova ryba. Tento znak bol využívaný ranými kresťanmi v dobách, keď bolo kresťanstvo nelegálne a jeho vyznávači boli prenasledovaní.

Shutterstock

Ichthys slúžil ako ich tajné heslo. Tento symbol si zvolili zrejme preto, lebo samotné ryby majú v kresťanskom učení veľký význam a stretávame sa s nimi na viacerých stránkach Biblie. Ježiš napríklad nakŕmil hladujúce zástupy rybami a chlebom, apoštol Peter (ale nielen on) bol rybár a celkovo je rybám prisudzovaný veľký symbolický význam.

Aj dnes sa Ichthys spája hlavne s kresťanstvom, hoci existujú dôkazy o jeho používaní aj v predkresťanskej dobe. Vtedy symbol ryby predstavoval plodnosť a často sa spájal s bohmi, ako Afrodita či Atargata. Spájal sa s ľudskou sexualitou a nazýval sa aj „Veľká matka“. Ako hovorí už názov, ľudia si ho spájali s materstvom a plodením.

3. Mier

Medzi najznámejšie symboly mieru patrí najmä holubica so zelenou vetvičkou v zobáku. Tá bola zrejme prevzatá z biblického príbehu o Noemovi a jeho rodine. Jeden z najpopulárnejších mierových symbolov vytvoril umelec Gerald Holtom v roku 1958.

Ide o kruh, v ktorom sa nachádza kombinácia vlajkových signálov písmen N a D, čo odkazuje k slovnému spojeniu nuclear disarmament (jadrové odzbrojenie). Holtom symbol vytvoril pre britské hnutie, ktoré bojovalo proti jadrovým zbraniam, ale potom ho prevzali aj rôzne iné mierové hnutia, napríklad hippies. Aj dnes je najčastejšie používaný ako symbol mieru.

Profimedia

4. Obrátený kríž

Obrátený kríž sa dnes najčastejšie spája so satanizmom, v skutočnosti je jeho pôvod kresťanský. Nazýva sa totiž aj Kríž svätého Petra a odkazuje na udalosť z obdobia raného kresťanstva. Apoštol Peter bol totiž – podobne ako Ježiš – odsúdený za šírenie kresťanstva na trest smrti ukrižovaním.

Peter však vyhlásil, že nie je hoden zomrieť tak, ako zomrel Kristus, takže žiadal, aby ho ukrižovali naopak, teda dolu hlavou. O Petrovom ukrižovaní sa dočítame v rôznych apokryfoch, ale aj v iných kronikách. Kresťania teda obrátený kríž vnímali ako vyjadrenie pokory a úcty.

Obrátený kríž však neskôr prevzali satanisti z okruhu Antona Szandora LaVeya. Pre nich symbolizoval hlavne štyri živly prírody a zároveň odmietnutie kresťanstva a jeho hodnôt. Do istej miery išlo aj o zosmiešnenie posvätného symbolu kresťanov.

Shutterstock

5. Dávidova hviezda

Dávidova hviezda je vnímaná ako symbol židovskej identity a judaizmu (nájdeme ju aj vo vlajke Izraela). Je tvorená dvomi rovnakými trojuholníkmi. Šesťcípa hviezda sa nazýva Dávidova preto, lebo podľa tradície bol práve tento symbol vyrytý na štítoch bojovníkov biblického kráľa Dávida.

V skutočnosti je však pôvod Dávidovej hviezdy omnoho starší než judaizmus. Používala sa pri rôznych iných náboženstvách a v súvislosti so Židmi sa tento symbol prvýkrát objavil asi v 7. storočí pred n. l. Hviezda bola vnímaná aj ako prostý dekoratívny prvok.

V nacistickom Nemecku a na okupovaných územiach boli práve žltou Dávidovou hviezdou označovaní všetci Židia nad šesť rokov. V jej strede musel byť tiež nápis Jude (Žid).

Shutterstock

6. Lebka a prekrížené kosti

Dnes symbol lebky s prekríženými kosťami označuje životné nebezpečenstvo, prípadne nejakú vysoko jedovatú látku. Na označenie jedu sa začal používať až počiatkom 19. storočia v Amerike.

Často je vnímaný aj v súvislosti s pirátstvom a pirátmi, keďže sa tvrdilo, že tí ho používali na svojich vlajkách. V skutočnosti bolo týchto vlajok pomerne málo a piráti si zvykli vytvárať vlastné špecifické znaky. V stredoveku sa týmto symbolom zvykli označovať cintoríny či náhrobné kamene.

Profimedia

7. Trojzubec

Trojzubec, kopija s tromi hrotmi, označuje jednak skutočný nástroj, ktorý sa používal pri love rýb či ako zbraň, ale ide aj o symbol rôznych božstiev. Najčastejšie sa spája s Poseidónom, starogréckym bohom mora a vody. Významné miesto však má aj v hinduistickom náboženstve, kde je trojzubec zbraňou boha Šivu.

Nájsť ho môžeme tiež na viacerých vlajkách rôznych štátov (napríklad Barbados) či štátnych znakoch (Ukrajina). V súčasnej astronómii sa trojzubec používa ako znak planéty Neptún.

Shutterstock

8. Caduceus

Caduceus (alebo aj kaduceus či kérykeion) je symbol, ktorý sa využíval v starovekom Grécku a bol pevne spojený s bohom menom Hermés. Ten vystupoval ako božský posol, Rimania ho zase stotožňovali s Merkúrom. V znaku môžeme vidieť dvojicu hadov, ktoré znázorňujú konflikt, plodnosť a ideálnu rovnováhu protikladov.

V mytologických príbehoch sa dočítame, že palicu s týmto motívom dostal Hermés od svojho brata Apollóna. Podľa bádateľov sa však Caduceus (či akýsi jeho predchodca) objavoval už starovekej Sýrii či v Indii. Slúžil na označenie obchodníkov, dnes sa s ním stretávame ako so symbolom v medicíne a lekárstve.

Shutterstock

9. Pentagram

S päťcípou hviezdou, nazývanou pentagram, sa zrejme stretol každý z nás. Dnes sa spája hlavne s okultizmom či satanistickými praktikami, resp. so zlom ako takým. Jeho počiatok spadá asi do obdobia 4-tisíc rokov pred n. l. a označovala sa ním rímska bohyňa Venuša. Tá bola bohyňou lásky a krásy.

V skutočnosti tak išlo o pozitívny symbol. Pentagram otočený hore nohami (teda stojaci na jednom cípe) však predsa len bol považovaný za zlé znamenie a mal sa používať v čiernej mágii.

Shutterstock

10. Keltský kríž

Keltský kríž je ďalším príkladom pozitívneho symbolu, ktorý má však v súčasnosti skôr negatívne konotácie. Spája sa totiž s neonacistami či fašistami. Pôvodne však išlo o prostý symbol Slnka. To bolo v starovekých kultúrach (oprávnene) vnímané ako hlavný nositeľ života na planéte.

Bolo teda uctievané priam ako božstvo. Keltský kríž sa používal aj v kresťanstve, hlavne v Írsku a Veľkej Británii, a aj dnes sa s ním a jeho verziami môžeme stretnúť. Prevzali ho však aj rôzne neonacistické a rasistické skupiny, ako napríklad Ku Klux Klan či Stormfront.

Shutterstock

Tagy:

Ako hodnotíš tento článok?

Najčítanejšie
Podobné

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné
  vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max
   15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné
   vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max
    5mb
    *dané pole je potrebné
    vyplniť