Tlačidlo na zatvorenie okna potvrdenia platby
Tvoje predplatné bolo aktivované
Sobota 15.6.2024
sk
Vít
cz
Vít
, Vítek

Z ku­lo­á­rov už dnes pre­sa­kuje zvesť, že ri­go­rózna práca pána ka­pi­tána Danka je vraj na­ozaj pla­giát. Slo­váci sa na jed­nej strane z jed­ného z na­šich naj­vyš­ších ústav­ných či­ni­te­ľov smejú, no v ko­neč­nom dô­sledku ide o tra­gi­ko­mé­diu, ktorá je smut­ným od­ra­zom na­šej spo­loč­nosti.

Naj­väčší Slo­vák na 58. mieste sa stal v na­šej kra­jine po­sta­vou, ktorú ne­možno pre­hliad­nuť. Niet po­chýb o tom, že na Slo­ven­sku púta po­zor­nosť a vy­vo­láva dis­ku­siu.

Ide o dva fak­tory, ktoré by mala spĺňať aj dobre uro­bená re­klama. Vie to ur­čite aj tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť An­well, ktorá spus­tila kam­paň po­sta­venú práve na škan­dále ka­pi­tána Danka a jeho ri­go­róz­nej práce. Tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť vy­slala do svete bil­bordy s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ktorá však ne­sie trefné a zá­ro­veň vtipné po­sols­tvo.

Dotiahni svoje štúdium do úspešného konca! Vytlač svoju diplomovku či rigorózku u nás. ?

Posted by Anwell – Viac ako len tlač on Wednesday, January 9, 2019

Na­koľko jed­nou z pri­már­nych slu­žieb, ktoré An­well po­sky­tuje, je ko­pí­ro­va­nie štu­dent­ských prác, na škan­dál ka­pi­tána Danka do­ká­zali ša­la­mún­sky re­a­go­vať. Zá­kaz­ní­kov lá­kajú na to, aby do­tiahni svoje štú­dium do úspeš­ného konca a vy­tla­čili si svoju dip­lo­movku či ri­go­rózku práve u nich.

Reklama Staré Grunty (Rado)

Posted by Zomri on Monday, January 7, 2019

O kva­lite ich slu­žieb má na­po­ve­dať dvoj­zmy­selný slo­gan: „Aj keď nie sme ka­pi­táni, ko­pí­ru­jeme jak páni. A to do­konca bez ob­me­dzení a hod­ností.“

Zdroj: startitup.sk
Titulná fotka: Anwell


Tagy:

Najčítanejšie
Podobné

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
TOP
Trending
PREMIUM
Emefka Daily logo
Nový spravodajský web
Práve sa deje

Odomknúť článok

kamošovi

Táto funkcia je dostupná iba členom Emefka PREMIUM. Skopíruj špeciálny odkaz a zdieľaj obsah so svojimi kamošmi.

Kopírovať odkaz

Odkaz bol skopírovaný

Odomknúť článok

kamošovi

Táto funkcia je dostupná iba členom Emefka PREMIUM, prihlás sa do svojho konta. Ak členom nie si, využi túto možnosť a zakúp si predplatné.

Zakúpiť Zakúpiť

Blahoželáme, máš prémiových kamošov!

Tento obsah je štandardne platený, no tvoj kamoš je členom Emefka PREMIUM a obsah ti odomkol. Stačí zadať tvoju emailovú adresu.