Streda 6.7.2022
sk
Patrik, Patrícia
cz
Den upálení mistra Jana Husa

Pre Slovákov by bratské slovanské jazyky mali byť témou, v ktorej sa dokážu bezproblémovo zorientovať. Napriek tomu aj tu nájdeme zopár bodov, ktoré nás dokážu zaskočiť. Existuje totiž niekoľko menších slovanských rečí, o ktorých si možno nikdy v živote nepočul.

S mnohými z týchto jazykov sa spája otázka – sú to vlastne samostatné jazyky alebo len miestne nárečia? Odpoveď takmer vždy závisí od toho, koho sa pýtame. Daná menšina ho väčšinou považuje za jazyk a jeden zo svojich symbolov, majorita sa zasa môže snažiť reč degradovať na nárečie a brzdiť tak separatistické tendencie.

Pre jasný príklad nemusíme chodiť za hranice. Stačí sa pozrieť na Rusínov a ich reč. Odhaduje sa, že rusínsky jazyk celosvetovo ovláda vyše 600-tisíc ľudí. Kým na Slovensku ide o zákonom chránený jazyk národnostnej menšiny, Ukrajina rusínsku reč vníma ako ukrajinské nárečie.

Drobné slovanské jazyky nie sú len reliktom z minulosti, ale ide o niečo stále živé. Ľudia nimi rozprávajú v každodennom styku. Objavujú sa v televíznom vysielaní, vychádzajú v nich knihy a časopisy a majú aj vlastné wikipédie. Nechýbajú dokonca ani memes!

Lužická srbčina

Lužickí Srbi sú národnostná menšina vo východnom Nemecku, ktorej počet členov sa pohybuje okolo 60-tisíc. Pred tisícročím tomuto regiónu dominovali slovanské kmene, až neskôr ich začal vytláčať nemecký živel. Lužickí Srbi čelili silnému asimilačnému tlaku, podľa vlastných slov „majú to najhoršie už za sebou“.

Cycaki su klasa rjapnikow. K jich charakteristiskim znamjenjam słušatej koža a cycanje dorosta z mlokom. Swětadaloko so dźensa wokoło 5.500 recentnych družinow rozeznawa, kotrež so do třoch podklasow dźěla: jeja njesuce pracycaki (Protheria), měchawcy (Metatheria) a wyše cycaki abo placentawcy (Eutheria), ke kotrymž tež čłowjek słuša.

Ako západoslovanský jazyk pôsobí pre nás lužická srbčina celkom zrozumiteľne. V písanej podobe môže Slovákom pripomínať bernolákovčinu alebo inú historickú formu slovenčiny. V hovorenej (alebo spievanej) verzii nám znie skoro ako poľština. Lužická srbčina sa delí na rozšírenejšiu hornú (hornjoserbšćina) a ohrozenú dolnú (dolnoserbšćina).

Lužickí Srbi sú politicky aktívni a majú svojich zástupcov v samosprávnych orgánoch. Ich kultúrne podujatia podporuje nielen Nemecko, ale aj Česko a Poľsko. Vedci dlhé roky skúmajú, či majú Lužickí Srbi a balkánski Srbi spoločných predkov, túto hypotézu sa im zatiaľ nepodarilo jednoznačne potvrdiť.

Kašubčina

Pozostatkom stredovekého Pomoranského kniežactva, ktoré sa rozprestieralo pri Baltickom mori, sú Kašubovia. Tento ľud obýva severozápadné regióny dnešného Poľska, od zvyšku krajiny sa ale odlišuje svojím jedinečným folklórom a vlastným jazykom.

Winter exam session is beginning so the page is gonna be silent for about two weeks. Good luck everyone!

Posted by Regionalist Memes for Pomeranian Teens on Thursday, January 28, 2021

V poľskom sčítaní obyvateľstva z roku 2011 sa ku kašubskému jazyku (kaszëbsczi jãzëk) prihlásilo 108-tisíc ľudí. Kašubčina je rozšírená vo dvoch formách – hovorová, ktorú používajú hlavne starí ľudia na vidieku, a kodifikovaná, ktorá bola sfinalizovaná na začiatku 21. storočia.

Od roku 2005, keď kašubčina získala štatút oficiálneho regionálneho jazyka, sa jej darí zotrvávať pri živote. Učí sa v miestnych školách a je dokonca k dispozícii ako voliteľný maturitný predmet. V obciach, kde sa k jazyku hlási viac ako 20 % obyvateľov, sú vyvesené dopravné značenia v kašubčine. Jazyk je používaný v regionálnom rádiu aj v televízii.

Pòmòrskô (miem. Pommern, pòl. Pomorze, łac. Pomerania) je to historëcznô krôjna nad pôłniowim pòbrzegù Bôłtëcczégò Mòrzégò. Miono òbéńdë mô słowiańsczi wëprôwodzk, pòchòdzi òd po more (< prasł. *po morьje „(krôjna chtërnô sëgô) pò mòrze”). Mieszkańcë krôjnë zéwą sã Pòmòrzónie.

Sliezština

Historická krajina Sliezsko má divokú históriu. Región, v ranom stredoveku osídlený Slovanmi, bol pripojený k Poľsku, neskôr sa stal lénom českého kráľa. Spolu s Českou korunou sa Sliezsko dostalo pod vládu rakúskych Habsburgovcov a po vojne s Pruskom si ho uchmatli víťazní Prusi/Nemci.

Od druhej svetovej vojny je Sliezsko súčasťou Poľska, menšia časť sa nachádza v Česku a okrajovo zasahuje aj za nemecké hranice. Tento historický vývoj sformoval dnešný sliezsky jazyk (ślůnsko godka). Ide o jazyk, ktorý pripomína poľsko-českú zmes, obohatenú o niekoľko nemeckých výrazov. Poliaci, ktorí ovládajú sliezštinu, ľahšie rozumejú češtine a slovenčine.

Uojcze nasz, kery jeżeś we ńebje,
bydź pośwjyncůne mjano Twoje.
Przińdź krůlestwo Twoje,
bydź wola Twoja,
jako we ńebje, tak tyż na źymji.
Chlyb nasz kożdodźynny dej nům dźiśej.
A uodpuść nům nasze winy,
jako a my uodpuszczůmy naszym wińńikům.
A ńy wůdź nos na pokuszyńy,
nale zbow nos uode złygo.
Amyn.

V roku 2011 sa v Poľsku k sliezskemu jazyku prihlásilo 847-tisíc ľudí. Sliezčina má oproti kasubčine slabšie právne postavenie a chýba jej aj oficiálna kodifikácia. Medzi obyvateľmi sa ale teší obľube a veľa sa používa. Pri súčasnom sčítaní obyvateľstva na Slovensku sme si mohli všimnúť, že sliezska národnosť bola uvedená ako jedna zo 16 primárnych možností.

Hospodársky významný región si voči zvyšku Poľska pomerne výrazne vymedzuje vlastnú identitu. Hoci neexistuje nejaké silné separatistické hnutie, pri každom prešľape varšavskej vlády si Slezania na sociálnych sieťach s chuťou zanadávajú a upevnia v sebe presvedčenie, že Slezan nie je to isté čo Poliak.

Suržik

Reportéri, ktorí v posledných rokoch navštívili Ukrajinu, sa miestnych ľudí zvykli pýtať na ich národnú identitu. Mnohí miestni mali problém odpovedať. Niektorí sa cítili Ukrajincami, iní skôr Rusmi, podaktorí zasa boli mysľou stále v časoch Sovietskeho zväzu. Často sa identifikovali jedine so svojím mestom či oblasťou.

Tento sentiment sa perfektne odzrkadľuje aj v jazykovej rovine. Veľká časť ukrajinského obyvateľstva sa dorozumieva suržikom, zmesou ukrajinského a ruského jazyka. Suržik nemá žiadnu formálnu podobu a vzniká miešaním gramatiky a slovnej zásoby dvoch jazykov v hovorovej reči. Prakticky každý hovoriaci používa svoj vlastný, unikátny suržik.

http://www.kiis.com.ua/index.php?id=4&sp=1&num=15

Podľa prieskumu uskutočneného v roku 2003 suržikom komunikuje 11-18 % obyvateľov Ukrajiny. Na svete teda môže byť viac ľudí hovoriacich suržikom ako tých, čo hovoria po slovensky. Suržik je v ukrajinskej kultúre vnímaný ako vďačný terč vtipov, spájaný predovšetkým s jednoduchým vidieckym obyvateľstvom.


Tagy:

Ako hodnotíš tento článok?

Najčítanejšie
Podobné

Pridaj svoj komentár

Komentáre 0

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Anketa dňa
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max 15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max 5mb
    *dané pole je potrebné vyplniť