Za ktorými školskými hrami by nám malo byť najviac smutno? (1. časť)

To boli tie časy, keď sme radi dodržiavali pravidlá a neklamali sme. Pozrite si 26 hier, ktoré ste hrávali, keď ste boli deti.


Hry, ktoré sme hrávali v družine, alebo cez veľkú prestávku, prípadne na konci školského roka, keď boli známky už uzavreté. Dnes by nás možno bavili 5 minút, no kedysi sme pri nich vedeli stráviť celé hodiny, 5 dní v týždni. Každá hra mala svoj zmysel, ktorý sme si vtedy neuvedomovali, cibrili sme si pamäť, pohybové schopnosti, taktiku, no hlavne medziľudské vzťahy.

 

Nemáte niekedy chuť sa hrať? Namiesto študovania a pracovania. Keby ste mohli celý týždeň stráviť len detskými hrami, ktoré si pamätáme zo školy a škôlky, ktoré by ste si vybrali a na aké si ešte spomeniete? Upozorňujeme vás, že po prečítaní tohto článku môžete trpieť depresiami a túžbami vrátiť čas späť. Teda pokiaľ nemáte od 4 do 14 rokov a práve prežívate najkrajšie obdobie vášho života. A hlavne, svoj volný čas trávite inak ako kedysi.

1. Skákanie cez gumu

Prvá hra, na ktorú sme si spomenuli je ,,skákanie gumy“. Pravidlá sú jednoduché. Dvaja ľudia sa postavia čelom proti sebe a medzi seba (okolo nôh) si natiahnu gumu. Ak ste nemali kamarátov, mohli ste namiesto nich použiť stoličky. Tretí hráč skáče cez gumu. Začína sa skákať, keď je guma na úrovni členkov a všetci sa striedajú. Určite si ešte spomeniete na úrovne výšky gumy, alebo na to, ako sa skáče škôlka. Keď ste zvládli členkovú výšku, nasleduje tá do polovice lýtok, potom po kolená, pod zadok a po pás.

Zdroj: blogiceo.nq.pl

Zdroj: hernisety.cz

2. Lyžičky, vidličky, nože! / Cukor, káva, limonáda, čaj, rum, BUM

Hráči sa postavia vedľa seba. Jeden (vyvolávač) sa postaví aspoň 10 metrov ďalej, chrbtom k ostatným. Stále otočený chrbtom hovorí nahlas: „Cukor, káva, limonáda, čaj, rum, bum!“ Ostatní hráči sa zatiaľ musia snažiť prebehnúť čo najbližšie k vyvolávačovi. Keď však vyvolávač povie „bum!“, otočí sa. Koho uvidí hýbať sa, toho pošle na začiatok. Potom sa to opakuje, až kým sa niekto z hráčov úplne nepriblíži k vyvolávačovi a dotkne sa ho. Vtedy si vymenia miesto, ostatní sa vrátia na začiatok a hra ide odznovu. Niektorí si viac pamätajú verziu, v ktorej sa hovorí: ,,Lyžičky, vidličky, nože!“.

3. Obesenec

Cieľom hry Obesenec alebo Šibenica je uhádnuť slovo (slovné spojenie). Na začiatku dostanete malú nápovedu a potom hádate písmenká, ktoré by sa v tajničke mohli nachádzať. Pri každom zle tipnutom písmenku sa nakreslí časť kresby, z ktorej na záver vzíde obesenec a to znamená, že ste práve prehrali.

4. Honzo, Honzo, kolik bije?

Deti stoja v rade vedľa seba. Jedno z nich stojí niekoľko metrov pred nimi chrbtom a hovorí: ,,Honzo, vstávaj!“ Ostatní sa postupne pýtajú: ,,Honzo, Honzo, koľko bije?“ Otočený chrbtom odpovie napríklad: ,,Dva mravčie a jeden sloní .“ (Ten, čo sa pýtal musí spraviť 2 minikrôčky a jeden obrovský). Ten, kto sa ako prvý dostane na druhú stranu k vyvolávačovi vyhráva. A aké všetky kroky existujú a ako vyzerajú?

medvedie – húpavé ťarbavé kroky s brumkaním

bocianie – dlhé kroky s vystretými nohami a s napodobňovaním zobáku

slonie – čo najväčšie kroky a ruky si zamotáme ako chobot

žabie – vyskakovanie z drepu a kvákanie

vrabčie – poskakovanie znožmo a čvirikanie

mravčie – jeden krok sa rovná polovici dĺžky chodidla

račie – malé kroky dozadu a cvakanie klepetami

babka šije – všetky deti kráčajú bežným krokov vpred až kým vyvolávač nepovie stop

dedko pára – všetci cúvajú dopredu až kým sa nepovie stop

spláchnutý – jedno kolo stojíš resp. čupíš a nehýbeš sa

5. Kent

Hrávali sme ju veľmi radi a často, hlavne na základnej škole v čase blížiacich sa letných prázdnin, keď sa gumovali učebnice a čistili lavice. Základná výbava Kenta – balíček sedmových kariet a štvorica odhodlaných bojovníkov. Princíp je veľmi jednoduchý. Hráči sú rozdelení do dvojíc a sadnú si tak, aby boli spoluhráči oproti sebe krížom. Kartár rozdá každému po 4 karty a nasledovne na stôl z balíčka rozloží vedľa seba ďalšie štyri. Cieľom hry je nazbierať štyri rovnaké hodnoty – čísla, kráľov, čokoľvek okrem farby. Hráči si v rýchlosti berú karty zo stola a vymieňajú ich za tie, čo držia na ruke. Po výmene musia byť na ruke vždy štyri karty. Na to sa na stôl rozdá nová štvorica. Ak už má hráč celú sadu karát – napríklad všetky sedmičky, musí dať svojmu spoluhráčovi nenápadne dopredu dohodnuté znamenie, tak aby ho protihráč nezbadal. Ak sa mu to podarí, spoluhráč zvolá „Kent!“ a kolo je ukončené. Najlepšie je, keď všetci zbierate rovnaký znak, alebo keď je váš spoluhráč totálne slepý a nevidí vaše 10 minútové náznaky, no za to si ich všimnú protihráči a vtedy kričia: ,,Stop Kent!“ a body vyhrávajú oni.

Zdroj: beta.osud-z-karet.cz

6. Slepá baba

Jedna z najtradičnejších hier, ktorú hrávali aj naši rodičia a starí rodičia. Pamätáte si ešte pravidlá? Táto hra má viacero verzií, no ku každej potrebujete šatku, tričko, alebo čokoľvek, čím slepej babe zaviažete oči, aby nič nevidela. Pravidlá sú nasledovné: Slepú Babu zatočíme na mieste, ustúpime a vytvoríme okolo nej kruh.

Všetci sa opýtame: „Slepá Baba, na čom stojíš?“
Slepá Baba povie: „Na klátiku“
Spýtame sa: „Čo máš pod ním?“
Slepá Baba: „Kašu s mliekom.“
Deti: ,,Koľko prstov?“

Slepá baba: ,,5.“
Deti: ,,A spolu?“
Slepá baba: ,,10.
Deti: „Akú chceš?“
Slepá Baba si môže vybrať:
„Tlieskanú!“ (všetci okolo nej budeme tlieskať, ona nás bude podľa zvuku chytať)
„Šteklenú!“ (budeme sa ju snažiť poštekliť a ona nás bude chytať)
„Šuškanú!“ (budeme jej šuškať do uška…)
„Čvirikanú!“ (budeme čvirikať ako vtáčiky…)
„Štípanú!“ (budeme ju štípať…)
Možností je snáď nekonečno (húkaná, dupaná, búchaná, lúskaná, pískaná, hladkaná, štekaná, trhaná, sácaná a pod…) Deti okolo nej chodia a ona ich chytá. Ak niekoho chytí, pýta sa: ,,Kto si?“
Ono môže len mumlať a tak ona ohmatáva a buď ho Slepá baba spozná, alebo to chytené dieťa nevydrží a samo sa prezradí. Potom sa stane Slepou babou.

7. Veštenie budúcnosti z obkreslenej ruky

Žiadne čiary života. Žiadna veštecká guľa. Najlepším spôsobom ako zistiť meno svojho budúceho manžela je obkreslenie svojej ruky na papier. Potom jednotlivé prsty rozdelíte na 4 časti. Môžete napríklad zistiť koľko budete mať peňazí, koho si vezmete, kde budete bývať, aké budete mať auto a koľko budete mať detí. Hra sa hráva v rôznych obmenách, podľa toho, čo si chcete dať vyveštiť. Na začiatku si vyberiete akékoľvek číslo a vďaka nemu sa vypočítavajú a vyškrtávajú takmer všetky možnosti, okrem jedinej na každom prste, ktorá by mala byť odpoveďou na vaše otázky. Splnilo sa vám niečo z detských veštieb?

8. Remeselníci

Dvojica sa za dverami dohodne, aké remeslo bude predvádzať. Úlohou ostatných je remeslo podľa napodobňovania a začiatočných písmen uhádnuť.
Kto uhádne, vyberá si kamaráta do partie a začína sa nové hádanie.
Príklad: Dvojica sa dohodne, že budú hrať kováča:
My sme dvaja remeselníci
Pracujeme vo dne, v noci
Každý sa hneď presvedčí
Že robíme bez rečí.
Naše remeslo sa začína na k
A končí na č
a začnú ho mlčky predvádzať.

9. Kto? / Kde? / S kým? / Čo robili?

Teraz sa nám to zdá možno viac trápne ako vtipné, ale priznajme si, že pri tejto hre sme mávali najhlasnejšie záchvaty smiechu. Hra má jednoduché pravidlá. Každý hráč má svoj vlastný papier, ktorý preloží na harmoniku tak, aby vznikli 4 stĺpce. Každý, kto vyplní jeden stĺpec potom svoje slovo skryje (zahne papier) a posunie ďalšiemu spoluhráčovi, ktorý vyplní ďalší stĺpec a posunie ho ďalej. Po vyplnení 4 slov by mala vzniknúť zaujímavá veta, ktorú každý nahlas prečíta. Hrá sa, až kým sa neminie papier. 😀

10. Kráľu, kráľu, daj vojačka!

Táto hra vie byť dosť agresívna, pozor na to.

Dve družstvá sa postavia oproti sebe, deti sa na každej strane pochytajú za ruky do reťaze.
Prvá strana: ,,Kráľu, kráľu, daj vojačka!“
Druhá strana: ,,Ktorého?“
Prvá strana: zakričí meno vybraného hráča.

Ten sa rozbehne a snaží sa pretrhnúť spojenie rúk na súperovej strane. Samozrejme, vyberá si, kde to asi pôjde najľahšie, pri behu môže kľučkovať a tak súpera miasť.
Ak sa mu podarí pretrhnúť súperovu reťaz, berie si so sebou na svoju stranu 1 hráča a zapája ho do vlastnej reťaze.
Ak sa mu nepodarí reťaz pretrhnúť, zostáva na súperovej strane a tam sa zapája do reťaze.
Strany sa rovnomerne striedajú v pýtaní vojačka.
Zvíťazí to družstvo, ktoré získa viac vojakov.

11. Škôlka

Hra nakreslená na asfaltovej ploche pred škôlkou či školou, kde deti skákali cez políčka s číslami. Pravidlá boli jednoduché. Najprv sa hádže kamienok na prvé políčko v poradí. Po hodení skáče jednotlivec cez celú škôlku, no políčko, na ktorom je kamienok, musí preskočiť. Na konci sa skokom otočí a skáče späť. Pred políčkom, kde je predmet zastane, zodvihne ho a skáče až do konca. Pokračuje hodením na druhé políčko a postupuje rovnako, až kým nepreskáče celú škôlku. Ak sa netrafí pri hádzaní, alebo spraví chybu pri skákaní, pokračuje ďalšie dieťa. Striedajú sa dovtedy, kým niekto neprejde celú hru. Okrem klasickej škôlky sa zvykol skákať aj slimák.

Zdroj: parentsociety.com

Zdroj: keywordsuggest.org

12. Mestečko Palermo

Tak a teraz sa trošku načítate. Táto hra má v celku komplikované pravidlá a existujú rôzne jej podoby. Tu máte jednu z nich:

Skupina hráčov (čím viac, tým lepšie – minimálne 6) sedí v kruhu na stoličkách. Jeden z kolektívu je Osud resp. Rozprávač a hovorí: ,,Do mestečka Palermo sa nasťahovala Mafia a začína vyčíňať. Prichádza noc a mestečko zaspáva.“ Všetci sklonia hlavu a ,,spia“, aby nevideli komu osud určí akú rolu. Osud kráča okolo spiaceho mestečka a dotykom na hlavu určuje nasledovné postavy: 2 Vrahovia, Policajt alebo Katány, Zrkadlo, Terorista, Sadista resp. Úchylák. , Amor, Šaman resp. Doktor a mnohé iné, podľa počtu hráčov. Keď sú všetci určení, prví sa zobúdzajú vrahovia. Posunkami naznačia, ktorého občana chcú v tú noc zabiť. Ako druhý sa zobúdza Katány a ukazuje prstom na toho, o kom si myslí, že je vrah. Osud mu musí pravdivo odpovedať, či si tipol správne, alebo nie. Ďalej sa budí terorista, ten si za celú hru môže vybrať jedinú obeť, pod ktorú položí bombu. Tú buď nechá vybuchnúť hneď, alebo kalkuluje a sám sa rozhodne, v ktorú noc bomba vybuchne a v mestečku bude o jedného obyvateľa menej. V noci sa tiež prebúdza sadista. Ten má na výber či svojej obeti odreže jazyk – to znamená, že nebude môcť celú hru hovoriť, odsekne ruky – nebude môcť hlasovať, alebo ho oslepí – bude musieť hrať so zavretými očami. Osoba, ktorá je určená ako Zrkadlo má tú výhodu, že keď sa ho rozhodnú vrahovia zabiť, ich strela sa odrazí a zabije vraha. Amor v prvú noc určí spomedzi občanov zamilovaný pár a to znamená, že ak zabijú jedného z nich, zomrie aj ten druhý (samozrejme od žiaľu). Šaman zase dokáže oživiť mŕtveho.

Prichádza deň, mestečko Palermo sa zobúdza a v noci zomrel Jožko a Tomáš, Katka má odseknuté ruky, ale inak sú všetci v poriadku (naši mŕtvi hru už iba mlčky sledujú). Potom sú na rade obvinenia. Ľudia môžu začať obviňovať a tipovať, kto je vrah. Po určení potencionálnych vrahov príde hlasovanie. Ak za niekoho zahlasuje nadpolovičná väčšina, vraha zabijú. Osud sa potom vyjadrí či zabili vraha, alebo nevinného človeka. Potom nastáva opäť noc a podobným spôsobom sa Palermo postupne vyvražďuje. Hra sa končí, ak sa im podarí odhaliť vrahov, alebo zomrú všetci nevinní občania. Ak sa v niektorú noc Katány spýta na správneho vraha, pravdu bude vedieť iba on a už je len na ňom či sa cez deň prizná spoluobčanom: ,,Ja som Katány a viem, kto je vrah.“ Musí však rátať s tým, že ho pravdepodobne jeden z vrahov nasledujúcu noc zabije. Skôr sa snaží ,,dobrým“ hráčom takticky naznačovať, kto je vrah, aby vrahovia nezistili, že on je Katány a vie celú pravdu.

Hra vie byť veľmi zábavná. Dá sa v nej všelijako taktizovať. Tak isto aj osud môže jedného človeka určiť vrahom, zrkadlom aj teroristom zároveň. Ak si chcete zahrať dospelejšiu verziu tejto hry, odporúčame tú alkoholickú, kde každý, kto zomrie pije a vyskytuje sa aj nová postava: Barman, ktorý v noci určí, kto bude piť. Príjemnú zábavu! 😀

Zdroj: giphy.com

13. Telefón

Táto hra je skôr pre menšie deti a teraz by sme sa s ňou dlho nezabavili. Hráči sedia na stoličkách vedľa seba. Ten, čo sedí úplne naľavo vymyslí vetu a pošepká ju svojmu spolusediacemu. Ten zas ďalšiemu po jeho pravici, až sa veta postupne pošepká všetkým a posledný v rade ju povie nahlas. Potom sa posledný hráč presunie na začiatok a vymýšľa vetu on. Pointou hry je, že pri šepkaní toľkým ľuďom môže prísť k rôznym skomoleninám a nedorozumeniam a často sa stane, že veta na konci nie je ani len podobná tej pôvodnej. Samozrejme, čím viac hráčov, tým lepšie a zaujímavejšie.

14. Škôlka na švihadle

Ako prejsť škôlku:

10 skokov znožmo

9 preskokov s dopadmi striedavo na ľavú a pravú nohu

8 preskokov na pravej nohe

7 preskokov na ľavej nohe

6 skrižmo (s prekríženými nohami)

5 preskokov na pravej nove v protismere

4 preskoky na ľavej nohe v protismere

3 preskoky znožmo v protismere

2 hojdačka (nevyskakujeme ani nezdvíhame nohy, iba zdvihneme najprv špičku a potom pätu aby švihadlo prešlo)

1x vajíčko

Zdroj: giphy.com

15. Pravda / Odvaha resp. Vadí / Nevadí

Hra, ktorá je hlavne o kreativite hráčov dokáže byť veľmi zaujímavá. Pre niekoho bola v detstve stresujúca a niekto sa v nej vyžíval. Často sa hrávala na narodeninových oslavách, hneď po hre Fľaša. Jeden člen zo skupiny hráčov si vyberie kohokoľvek z nich a spýta sa, či si vyberá pravdu, alebo odvahu. Ak odpovie pravdu, ten, čo sa pýtal, mu môže položiť akúkoľvek otázku (väčšinou sa pri tom odhalí veľa tajomstiev) a druhý na ňu musí pravdivo odpovedať. Ak si vyberie odvahu, tak mu namiesto otázky vymyslí úlohu, ktorú musí splniť a všetci hráči kontrolujú, či je úloha splnená tak, ako má. Napríklad: ,,Choď do zborovne a povedz zástupkyni, že má veľký zadok.“  alebo ,,Vyzleč si tričko a prebehni cez celú chodbu.“ a podobné zvrátenosti.

16. Lode

Zaujímavosť: Hru vymyslel Clifford Von Wickler na začiatku dvadsiateho storočia, ale nikdy si ju nedal patentovať. V roku 1943 vydala túto hru firma Milton Bradley Company pod názvom „Broadsides, the Game of Naval Strategy“.

Na túto hru vám stačí papier, pero a protihráč. Na začiatku hry sa obaja dohodnú na tvare a počte lodí a či je možné ich otáčať. Každý z hráčov má k dispozícii papier, na ktorom má nakreslené dve prázdne štvorčekové siete označené súradnicami, každú o rozmeroch 10×10 polí. Hráči zakreslia do jednej zo svojich sietí dohodnuté tvary lodí tak, aby si ich navzájom nevideli. Druhú sieť hráči použijú na zakresľovanie svojich výstrelov. Zakreslené lode sa nesmú prekrývať. Každá loď zaberá určitý počet polí, podľa toho na akých tvaroch lodí sa hráči dohodnú. Obvykle sa používajú tieto druhy lodí, podľa počtu štvorčekov, ktoré zaberajú: lietadlová loď, bojová loď, krížnik, ponorka a čln.

Zdroj: wikipedia.org

17. Teplo – Zima

,,Družinová“ verzia tejto hry vyzerá nasledovne. Jeden žiak ide za dvere a počká na pokyn, že sa môže vrátiť do triedy. Kým čaká vonku, učiteľka a žiaci vymýšľajú kam a aký predmet skryjú. Keď majú hru vymyslenú zavolajú žiaka z chodby a ten musí v časovom limite nájsť daný predmet, pričom mu spolužiaci radia pomocou slov ,,teplo“, ,,teplejšie“, ,,horúco“, ,,horí“ – to vtedy keď ide správnym smerom a približuje sa k cieľu. Ak sa od neho vzďaľuje, alebo ide úplne iným smerom používajú slová ,,zima“, ,,chladnejšie“, ,,mrzne“.

18. Opac, opac

Najznámejšia skrývačka. Už začiatok hry je zaujímavý. Jeden hráč sa postaví chrbtom k ostatným a jeden zo zvyšných mu prstami bubnuje po chrbte a odrieka: ,,Bubeníček, bubeníček, ktorý prst to bol?“ a jedným z prstov mu ,,ťukne“ do chrbta. Hráč sa otočí a háda, ktorým prstom ho ťukol. Podľa toho, na koľký krát uhádne, do toľko počíta. Napríklad, keď uhádne prst na tretí krát, počíta do 30. Rôznymi spôsobmi sa ešte určuje, či sa počíta rýchlo, či pomaly. Vyberie sa strom, alebo nejaké iné cieľové miesto, kde hráč počíta, kým sa ostatní skrývajú. Keď dopočíta, začína hľadať. Ak niekoho zbadá v jeho skrýši, musí utekať naspäť k stromu, dotknúť sa ho a povedať napríklad: ,,Opac, opac, Adam za múrom!“ Tým pádom bol Adam nájdený prvý a v ďalšom kole hľadá on. Úlohou skrývajúcich sa je nenápadne sa dostať k stromu, aby si ich hľadač nevšimol a nestihol k stromu dobehnúť skôr. Veď vy to už určite všetko poznáte.

Zdroj: giphy.com

19. Krvavé koleno

Jednou z najmorbídnejších hier, hneď po mestečku Palermo, je určite táto. A pritom ide iba o formu naháňačky. Hráči si zvolia medzi sebou dvoch. Jeden predstavuje Krvavé koleno a druhý Mamu. Ostatní sú deti. Krvavé koleno sa ide skryť niekam, kde ho nie je vidno. Jedno dieťa sa za ním ide pozrieť a s krikom uteká za mamou: ,,Mami, mami, v kôlni straší!“ Mama mu neverí a hovorí, že asi videl niečo iné. Tak sa postupne v kôlni vystriedajú všetky deti s tým, že idú po jednom za mamou a hovoria jej, čo videli. Mama uverí až poslednému a ide sa tam pozrieť sama. Objaví Krvavé koleno a nasleduje rozhovor (Krvavé koleno sa snaží napodobňovať strašidelný hlas).

M: „Kto si?“

K: „Krvavé koleno.“

M: „Kde spíš?“

K: „Na ľudských kostiach.“

M: „Čím sa prikrýváš?“

K: „Ľudskou kožou.“

M: „Na čom spíš?

K: „Na ľudských vlasoch.“

M: „Čo máš v ľavom vrecku?

K: „Vidličku.“

M: „Čo máš v pravom vrecku?“

K: „Nôž.“

M: „Čím sa živíš?“

K: „Deťmi!!!“

M: „A kedy si po ne prídeš?“

K: (pošušká mame čas čas – napríklad o 3tej)

Potom všetci v hlúčiku odriekavajú: ,,Prvá hodina odbila, lampa ešte svietila. Druhá hodina odbila, lampa ešte svietila. Tretia hodina odbila…“ a Krvavé koleno zakričí: ,,Lampa zhasla!“ Potom sa vyrúti zo svojej skrýše a začína chytať deti, ktoré pred ním utekajú. Koho prvého chytí, je krvavé koleno v ďalšej hre.

20. Meno – mesto – zviera – vec

Emil / Edinburgh / emu / elektrika. Túto hru sme nesmeli vynechať. Pravidlá snáď netreba opakovať, mnohí ju v časoch krízy hrávame dodnes. Aj vy ste sa kedysi hádali o to či je ibis a ihlica zviera? A ako vlastne vyzerajú?

Zdroj: pinterest.com

21. Stop zem!

Hra Stop zem sa hrávala väčšinou na preliezačkách. Hlavnou pointou bolo, keď sa povedalo ,,Stop zem“ a všetci súťažiaci sa museli povešať na preliezky, stromy, lavičky, alebo hociktoré iné predmety, aby sa žiadnou časťou tela nedotýkali zeme. Jeden z hráčov má zavreté oči a ostatní pobehujú po ihrisku a hrajú sa akoby nič. Ten, kto má zavreté oči po nejakej dobe z ničoho nič zakričí: ,,Stop zem!“ Deti musia v momente vyliezť na preliezačky a pod. Potom otvorí oči a koho uvidí dotýkať sa zeme, s tým si vymení rolu.

22. Sochy

Hra sochy má rovnako ako veľa z ostatných hier viacero variant a pravidiel. Napríklad jeden zavelil: ,,Sochy, sochy premeňte sa. Raz, dva, tri!“ Ostatní hráči museli znehybnieť v póze, v ktorej sa práve nachádzali. V hlave si museli premyslieť čím budú. Poväčšine išlo o povolania a činnosti ako sú muzikant, stavbár, kvetinárka a pod. Ten, čo velil chodí okolo zamrznutých sôch a každú z nich vedel dotykom ,,zapnúť“. Socha vtedy musela začať vykonávať činnosť, aby mohol uhádnuť, čo socha znázorňuje. Takto sa mohol prechádzať medzi sochami, zapínať a vypínať ich podľa svojho gusta a niekedy aj všetky naraz. Koho neuhádol, s tým si vymenil miesto.

23. Preberanie

Iný názov hry sme nevypátrali. Na túto hru potrebujete šnúrku a jedného parťáka.  Na priblíženie hry si pozrite toto veľmi šarmantné video s príjemnou hudbou, ktoré vám pripomenie, ako sa volali jednotlivé šnúrové obrazce. Okrem toho si o tejto zábavke viete vyhľadať dosť informácií, aby ste si hru mohli opäť po rokoch zahrať. Napríklad na zastávke pri čakaní na autobus.

24. Letí, letí

Pani učiteľka, alebo družinárka spolu s deťmi odriekajú veršík:
Letí, letí, všetko letí
Čo má krídla, všetko letí
A pri tom do rytmu udierajú ukazovákmi o lavicu, až kým učiteľ ako pokračovanie veršíka nezahlási, čo letí (napr. Vrana letí!). Deti majú rýchlo usúdiť či vrana letí, alebo neletí a podľa toho dávajú buď ruky nahor, ak letí, alebo ruky k zemi, ak neletí. Vedúci si môže vymýšľať rôzne predmety, aj také, čo nemajú s lietaním nič spoločné. Kto sa pomýli, odovzdá niečo do zálohy a po hre bude musieť vyplniť podmienku, aby to dostal späť.

25. Plávala rybička, alebo Bocian stratil čiapočku

Hra sa dá hrať vnútri aj vonku. Ak ju hrá viacero detí, dá sa do nej zakomponovať aj naháňačka. Jeden zo skupiny začne: ,, Plávala rybička po Dunaji a stratila farbu…modrú!“ Vždy, keď sa povie farba, musia sa všetci tejto farby čo najskôr chytiť. Kým ste predmet v danej farbe nenašli, neboli ste v domčeku a ten, to vymyslel farbu vás môže naháňať.

Existuje aj druhá verzia. Jeden hráč (ten, čo hovorí riekanku) stojí na jednej strane a ostatní na druhej. Potom ako povie farbu sa ju ostatní hráči snažia nájsť na sebe a na svojom oblečení. Kto takú má môže prejsť za ním na druhú stranu. Tí, čo na sebe danú farbu nemali, museli na druhú stranu utekať a on ich naháňal. Ak nikoho nechytil, hovoril riekanku opäť a ak áno, vymenil si rolu s chyteným.

26. Kukučky

Jeden alebo viac žiakov odchádza von z triedy. V triede určíme kukučky (napr. 3). Všetci žiaci si sklonia hlavy. Žiak sa vráti do triedy, povie známu formulku: ,,Prvá kukučka zakukaj!“ Kukučka zakuká. Žiak povie meno toho, o kom si myslí, že vydal zvuk. Oslovený žiak zakuká. Ak je výsledok správny, zostáva sedieť vzpriamene s hlavou hore. Ak je nesprávny, zostáva na lavici so sklopenou hlavou a háda sa ďalej.

Ak vám to nestačilo, ďalšie hry si môžete pripomenúť už čoskoro spolu s druhou časťou článku.

Zdroj: twitter.com

Zdroj: riekanky.sk, svetokolonas.sk, hranostaj.cz, oslavuj.sk, sme.sk, pekarikova.szm.com, modrykonik.sk, rodinnazabava.cz

 

Loading

Keby ste si mohli vybrať, chceli by ste svoje detstvo prežiť v dnešnej dobe, alebo pred viac ako 10 rokmi?

Ďakujeme za hlasovanie
V tejto ankete ste už hlasovali!
Vyberte si možnosť:
Páčil sa ti tento článok? Mal by si aj ty chuť písať o mnohých zaujímavých témach? Budeme radi ak doplníš náš kolektív. Dozvedieť sa viac!

Ľudia práve čítajú

Macka Pú práve zakázali v Číne, pretože sa vraj podobá na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga

Otvoriť článok
Reagujte!
Grr Grr
1
Grr
Fuuj Fuuj
2
Fuuj
Fňuk Fňuk
5
Fňuk
Jeej Jeej
189
Jeej
Uups Uups
1
Uups
Haha Haha
3
Haha
Woow Woow
5
Woow

Komentuj post a napíš, čo si o tom myslíš!

⬇️

Komentáre 3

Pridaj komentár

Pre odoslanie komentáru sa musíte prihlásiť. Ak ešte nemáte účet zaregistrujte sa.

Za ktorými školskými hrami by nám malo byť najviac smutno? (1. časť)

Prihlásiť sa

Prihláste sa prosím pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie údaje na stránky emefka.sk a memehub.sk sú rovnaké.
Ak ešte nemáte účet zaregistrujte sa.

reset password

Späť na
Prihlásiť sa
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Dotazník
Príbeh
Zoznam
Meme
Video
Audio
Image

SLEDUJ EMEFKA

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

SLEDUJ NA INSTAGRAME