Pentagram či svastika. Toto sú známe symboly, ktoré mali kedysi úplne odlišné významy ako dnes

Tie najznámejšie symboly mali často pôvodne úplne iný význam.

Zdroj: © Profimedia

Ľudská kultúra je plná najrôznejších symbolov a znakov. Za všetky môžeme menovať známy znak mieru, pentagram či svastiku. Mnohé z týchto symbolov majú navyše dnes úplne iný význam než v minulosti a v období ich vzniku.

V tomto článku sa pozrieme na 10 známych symbolov, ktoré majú (či mali) v iných kultúrach úplne odlišný zmysel.

1. Svastika

Svastika alebo kríž s ohnutými, resp. zalomenými ramenami je starodávny symbol, ktorý sa spája s náboženskými obradmi. Svastika sa objavovala už v dobe neolitu a najstaršie nálezy spadajú do obdobia 5. tisícročia pred n. l.

Tento znak sa využíval a využíva v mnohých náboženstvách, hlavne v budhizme, hinduizme či džinizme. Nájdeme ho aj v zoroastrizme či v rituáloch kmeňov amerických indiánov. Pred nástupom kresťanstva sa svastika hojne využívala aj na území Európy.

View this post on Instagram

📌 Many of us know the swastika from Adolf Hitler. However, the Swastika, which is notorious for Adolf Hitler, is actually an innocent symbol that has been used by many civilizations for thousands of years.⁣⁣ ⁣⁣ The word swasti occurs frequently in classical literature, meaning 'health, luck, success, prosperity', and it was commonly used as a greeting. The final "ka" is a common suffix that could have multiple meanings. According to Monier-Williams, a majority of scholars consider it a solar symbol. The sign implies something fortunate, lucky, or auspicious, and it denotes auspiciousness or well-being.⁣⁣ ⁣⁣ 💡 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐔𝐬 : @arkeomega 👈🏻⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 𝐋𝐢𝐤𝐞 – 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 – 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐔𝐬 🤗⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📌 Bir çoğumuz gamalı haçı Adolf Hitler'den tanıyor. Oysa ki Adolf Hitler yüzünden kötü bir üne sahip olan Gamalı Haç, aslında binlerce yıldır birçok medeniyetin kullandığı masum bir sembol.⁣⁣ ⁣⁣ Swasti kelimesi klasik literatürde “sağlık, şans, başarı, refah” anlamına gelir ve genellikle "tebrik" olarak kullanılır. Kelimenin sonunda bulunan "ka", çoklu anlamlara gelebilecek ortak bir son ektir. Monier-Williams'a göre, birçok bilgin onu güneş sembolü olarak görmektedir. Gamalı Haç işareti, şansı, talihi veya hayırlı bir şeyi ima eder ve refahı gösterir.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡 𝐁𝐢𝐳𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐢𝐩 𝐄𝐭𝐦𝐞𝐲𝐢 𝐔𝐧𝐮𝐭𝐦𝐚𝐲ı𝐧 : @arkeomega ⁣⁣ ⁣⁣ 𝐁𝐢𝐳𝐢 𝐁𝐞ğ𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞𝐤 𝐘𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐘𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐯𝐞 𝐏𝐚𝐲𝐥𝐚ş𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞𝐤𝐥𝐞𝐲𝐞𝐛𝐢𝐥𝐢𝐫𝐬𝐢𝐧𝐢𝐳. 🤗⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #arkeoloji #archaeology #archeologia #arqueologia #археология #archéologie #arkeomega #gamalıhaç #swastika #arkeolog #archaeologist

A post shared by 🅰🆁🅺🅴🅾🅼🅴🅶🅰 (@arkeomega) on

V širšom slova zmysle bola svastika považovaná za pozitívny symbol, ktorý prináša šťastie. Podľa objaviteľa mesta Trója, Heinricha Schliemanna, ide o indoeurópsky symbol, ktorý sa pre šťastie používal napríklad v emblémoch vojenských jednotiek, ale aj civilných organizácií či športových tímoch.

Dnes je však svastika vnímaná ako symbol nacizmu. Nacisti na čele s Adolfom Hitlerom tento znak prevzali a považovali ho za symbol árijskej rasy. Používanie svastiky je dnes vnímané ako vyjadrenie sympatií pre nacistickú ideológiu a pravicový extrémizmus. V mnohých krajinách je tak svastika zakázaná.

2. Ichthys

Ichthys je grécky výraz pre rybu. Ide o jednoduchý symbol, ktorý sa zvykne nazývať aj Ježišova ryba. Tento znak bol využívaný ranými kresťanmi v dobách, keď bolo kresťanstvo nelegálne a jeho vyznávači boli prenasledovaní.

View this post on Instagram

Símbolos Católicos: o Peixe (ICHTHYS) Nossas igrejas estão cheias de símbolos nas vestes sacerdotais ou detalhes nos altares, e muitos católicos não conhecem o significado de muitos símbolos. Falamos sobre o “Pelicano”, o “Olho do Pai” e hoje vamos falar sobre o peixe! • ▶️ Graças à Santa Igreja Católica Romana, a Cruz de Cristo tornou-se o símbolo do Cristianismo. Mas nem sempre foi assim. Nos 3 primeiros séculos da Igreja, não era nada bem-visto alguém utilizar uma cruz. A cruz era a pior forma de tortura e morte imposta pelos romanos aos estrangeiros. Era vergonhoso ser crucificado ou portar uma cruz. Os cristãos eram cruelmente perseguidos e uma grande parte dos cristãos foram mortos por causa da fé – os Mártires. • ▶️ Como se identificar como cristão em um cenário como este? A figura do Peixe acabou sendo um dos símbolos mais fortes e antigos do cristianismo, começando a ser utilizado mais ou menos no final do século 1 DC, e muito antes da cruz era usado pelos cristãos como meio de identificação nos tempos de perseguição do Império Romano, significando um sinal secreto de fé, quando um cristão encontrava outra pessoa que julgava professar a mesma fé, ele desenhava o arco ao contrário, formando assim a metade do peixe, e caso o julgamento fosse correto, o outro completava com a outra parte do arco, formando assim a figura de fé e esperança num Cristo Vivo. • ▶️ Mais por que o Peixe? A palavra grega para peixe é “ΙΧΘΥΣ” “ICHTHYS” e as suas letras formam o acrônimo (IESOUS + CHRISTOS +THEO +HYIÓS + SOTER ), (Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador), que era escrita com uma palavra abaixo da outra, formando-se o acróstico ichthus (peixe). • I – Iota ou Iesous – Jesus em grego X – Chi ou Christos – Cristo em grego È – Theta ou Theou – Deus em grego Y – Upsilon ou Yios/Huios – Filho em grego Ó – Sigma ou Soter – Salvador em grego O símbolo foi oficialmente associado ao cristianismo, tornando-se algo de uma grande intolerância para o estado Romano, onde por causa desse símbolo, muitos cristãos eram severamente punidos, torturados e mortos, que são os nossos mártires. #ProudCatholic #Catholic #Católico #Católica #ichthus #ichthys #SantaIgreja #Liturgia

A post shared by Santa Igreja Católica (@santaigrejacatolica) on

Ichthys slúžilo ako ich tajné heslo. Tento symbol si zvolili zrejme preto, lebo samotné ryby majú v kresťanskom učení veľký význam a stretávame sa s nimi na viacerých stránkach Biblie. Ježiš napríklad nakŕmil hladujúce zástupy rybami a chlebom, apoštol Peter (ale nielen on) bol rybár a celkovo je rybám prisudzovaný veľký symbolický význam.

Aj dnes sa Ichthys spája hlavne s kresťanstvom, hoci existujú dôkazy o jeho používaní aj v predkresťanskej dobe. Vtedy symbol ryby symbolizoval plodnosť a často sa spájal s bohmi, ako Afrodita či Atargata. Spájal sa s ľudskou sexualitou a nazýval sa aj „Veľká matka“. Ako hovorí už názov, ľudia si ho spájali s materstvom a plodením.

3. Mier

Medzi najznámejšie symboly mieru patrí najmä holubica so zelenou vetvičkou v zobáku. Tá bola zrejme prevzatá z biblického príbehu o Noemovi a jeho rodine. Jeden z najpopulárnejších mierových symbolov vytvoril umelec Gerald Holtom v roku 1958.

Ide o kruh, v ktorom sa nachádza kombinácia vlajkových signálov písmen N a D, čo odkazuje k slovnému spojeniu nuclear disarmament (jadrové odzbrojenie). Holtom symbol vytvoril pre britské hnutie, ktoré bojovalo proti jadrovým zbraniam, ale potom ho prevzali aj rôzne iné mierové hnutia, napríklad hippies. Aj dnes je najčastejšie používaný ako symbol mieru.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_symbols#/media/File:Peace_sign.svg

4. Obrátený kríž

Obrátený kríž sa dnes najčastejšie spája so satanizmom, v skutočnosti je jeho pôvod kresťanský. Nazýva sa totiž aj Kríž svätého Petra a odkazuje na udalosť z obdobia raného kresťanstva. Apoštol Peter bol totiž – podobne ako Ježiš – odsúdený za šírenie kresťanstva na trest smrti ukrižovaním.

Peter však vyhlásil, že nie je hoden zomrieť tak, ako zomrel Kristus, takže žiadal, aby ho ukrižovali naopak, teda dolu hlavou. O Petrovom ukrižovaní sa dočítame v rôznych apokryfoch, ale aj v iných kronikách. Kresťania teda obrátený kríž vnímali ako vyjadrenie pokory a úcty.

Obrátený kríž však neskôr prevzali satanisti z okruhu Antona Szandora LaVeya. Pre nich symbolizoval hlavne štyri živly prírody a zároveň odmietnutie kresťanstva a jeho hodnôt. Do istej miery išlo aj o zosmiešnenie posvätného symbolu kresťanov.

Fibonacci/Wikimedia Commons (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Peter%27s_Cross.svg/800px-Peter%27s_Cross.svg.png)

5. Dávidova hviezda

Dávidova hviezda je vnímaná ako symbol židovskej identity a judaizmu (nájdeme ju aj vo vlajke Izraela). Je tvorená dvomi rovnakými trojuholníkmi. Šesťcípa hviezda sa nazýva Dávidova preto, lebo podľa tradície bol práve tento symbol vyrytý na štítoch bojovníkov biblického kráľa Dávida.

V skutočnosti je však pôvod Dávidovej hviezdy omnoho starší než judaizmus. Používal sa pri rôznych iných náboženstvách a v súvislosti so Židmi sa tento symbol prvýkrát objavil asi v 7. storočí pred n. l. Hviezda bola vnímaná aj ako prostý dekoratívny prvok.

V nacistickom Nemecku a na okupovaných územiach boli práve žltou Dávidovou hviezdou označovaní všetci Židia nad šesť rokov. V jej strede musel byť tiež nápis Jude (Žid).

6. Lebka a prekrížené kosti

Dnes symbol lebky s prekríženými kosťami označuje životné nebezpečenstvo, prípadne nejakú vysoko jedovatú látku. Na označenie jedu sa začal používať až počiatkom 19. storočia v Amerike.

Často je vnímaný aj v súvislosti s pirátstvom a pirátmi, keďže sa tvrdilo, že tí ho používali na svojich vlajkách. V skutočnosti bolo týchto vlajok pomerne málo a piráti si zvykli vytvárať vlastné špecifické znaky. V stredoveku sa týmto symbolom zvykli označovať cintoríny či náhrobné kamene.

7. Trojzubec

Trojzubec, kopija s tromi hrotmi, označuje jednak skutočný nástroj, ktorý sa používal pri love rýb či ako zbraň, ale ide aj o symbol rôznych božstiev. Najčastejšie sa spája s Poseidónom, starogréckym bohom mora a vody. Významné miesto však má aj v hinduistickom náboženstve, kde je trojzubec zbraňou boha Šivu.

Nájsť ho môžeme tiež na viacerých vlajkách rôznych štátov (napríklad Barbados) či štátnych znakoch (Ukrajina). V súčasnej astronómii sa trojzubec používa ako znak planéty Neptún.

8. Caduceus

Caduceus (alebo aj kaduceus či kérykeion) je symbol, ktorý sa využíval v starovekom Grécku a bol pevne spojený s bohom menom Hermés. Ten vystupoval ako božský posol, Rimania ho zase stotožňovali s Merkúrom. V znaku môžeme vidieť dvojicu hadov, ktoré znázorňujú konflikt, plodnosť a ideálnu rovnováhu protikladov.

V mytologických príbehoch sa dočítame, že palicu s týmto motívom dostal Hermés od svojho brata Apollóna. Podľa bádateľov sa však Caduceus (či akýsi jeho predchodca) objavoval už starovekej Sýrii či v Indii. Slúžil na označenie obchodníkov, dnes sa s ním stretávame ako so symbolom v medicíne a lekárstve.

View this post on Instagram

Musings on the Caduceus "Interestingly the word pineal stems from the word pineus for pinecone although the pineal gland is about the size of a grain of rice. The Thyrsus is a staff tipped with a pinecone and twined with ivy, carried by Dionysus, his revelers, and satyrs. Dionysus represents the God of the metamorphic process of spiritual death and rebirth; the most mysterious human experience ever to be encountered. Dionysus must have been the first God of Kundalini for he carries a Thyrsus. Whether it signifies the pineal gland or not, it is obvious that the pinecone represents the "flowering" of consciousness. The pinecone is reminiscent of the thousand petalled crown chakra–the Sahasrara, and the ivy represents the double-helical flow of kundalini around the central channel of the spine–the sushumna. This symbol is perhaps a more ancient version of the staff of Hermes–the Caduceus, which used in alchemical and esoteric schools and now the medical industry. An occult description of the Caduceus of Hermes (Mercury) is that the serpents represent positive and negative charges of kundalini as it moves through the chakras and around the spine (the staff) to the head where conscious perception occurs, the domain of Mercury the messenger. The wings of Hermes represent consciousness or Spirit. The "flow" signifies consciousness and perception–for no flow, means no lifeforce. Spiritual evolution is an ever increasing relationship with the neutral ground between the play of opposites. The Trinity is also observable in the caduceus: the helix is the Son (matter), the staff is the Father (zero-point ground) and the wings are the Holy Ghost (tangible perception of spirit). http://biologyofkundalini.com/ Artist Unknown pls tag #Hermes #Dionysus #Caduceus #TheLibraryofThomas Continue Below ⬇️⬇️

A post shared by (Djedi)-Mes (ΙΑΩ) (@the.library.of.thomas) on

9. Pentagram

S päťcípou hviezdou, nazývanou pentagram, sa zrejme stretol každý z nás. Dnes sa spája hlavne s okultizmom či satanistickými praktikami, resp. so zlom ako takým. Jeho počiatok spadá asi do obdobia 4-tisíc rokov pred n. l. a označovala sa ním rímska bohyňa Venuša. Tá bola bohyňou lásky a krásy.

V skutočnosti tak išlo o pozitívny symbol. Pentagram otočený hore nohami (teda stojaci na jednom cípe) však predsa len bol považovaný za zlé znamenie a mal sa používať v čiernej mágii.

10. Keltský kríž

Keltský kríž je ďalším príkladom pozitívneho symbolu, ktorý má však v súčasnosti skôr negatívne konotácie. Spája sa totiž s neonacistami či fašistami. Pôvodne však išlo o prostý symbol Slnka. To bolo v starovekých kultúrach (oprávnene) vnímané ako hlavný nositeľ života na planéte.

Bolo teda uctievané priam ako božstvo. Keltský kríž sa používal aj v kresťanstve, hlavne v Írsku a Veľkej Británii, a aj dnes sa s ním a jeho verziami môžeme stretnúť. Prevzali ho však aj rôzne neonacistické a rasistické skupiny, ako napríklad Ku Klux Klan či Stormfront.

Reagujte!
Grr Grr
1
Grr
Fuuj Fuuj
3
Fuuj
Fňuk Fňuk
6
Fňuk
Jeej Jeej
4
Jeej
Uups Uups
1
Uups
Haha Haha
2
Haha
Woow Woow
59
Woow

Komentuj post a napíš, čo si o tom myslíš!

⬇️

Pridaj komentár

Pre odoslanie komentáru sa musíte prihlásiť. Ak ešte nemáte účet zaregistrujte sa.

Mrkni aj tento článok:
Číňania chcú za 10 dní postaviť nemocnicu pre 1000 ľudí

Prihlásiť sa

Nemáte účet?
Zaregistrovať sa

reset password

Späť na
Prihlásiť sa

Zaregistrovať sa

Prosím registrujte sa na emefka.sk

Späť na
Prihlásenie
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Dotazník
Príbeh
Zoznam
Meme
Video
Audio
Image

SLEDUJ EMEFKA

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

SLEDUJ NA INSTAGRAME